નખત્રાણા ખાતે આદર્શ કુમાર છાત્રાલય છેલ્લા બે વર્ષથી બંધ હાલતમાં હોવાથી તાત્કાલિક ચાલુ કરાવવા અનુસૂચિત જાતિ અને જનજાતિના આગેવાનોની મૌખિક રજૂઆત
December 9, 2023